Жүйеге кіруТіркелу
Статистика
Пользователи : 160
Статьи : 120
Просмотры материалов : 136790
Қазір сайтта
Сейчас 10 гостей онлайн

Тіл білімі және әдебиеттану

 


83.3(5Каз-Рус)/К17

Калмырзаев, А.С.
Собрание сочинений в трех томах
[Текст]. Т. 1. Национальное сознание и нация / Абдеш Сарсенович Калмырзаев.- Алматы: Қазығұрт, 2012.- 576 с.

83.3(5Қаз)/Е65

Ергөбек, Қ.
Өлеңсөз
[Мәтін]: Қазақ өлеңі хақында / Құлбек Ергөбек.- Алматы: Ел-шежіре, 2012.- 576 б.

83.3(5Қаз)/М14

Майлин, Б.
Көп томдық шығармалар жинағы
[Мәтін]. 11-том. Құжаттар, деректер, пікірлер / Бейiмбет Майлин.- Алматы: Қазығұрт, 2012.- 480 б.

 


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 81-том. Шежірелік жыр-аңыздар.- Астана: Фолиант, 2012.- 432 б.


 


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 82-том. Шежірелік жыр-аңыздар.- Астана: Фолиант, 2012.- 432б.

 


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 83-том. Шежірелік аңыздар.- Астана: Фолиант, 2012.- 448 б.

 


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 84-том. Күй аңыздар.- Астана: Фолиант, 2012.- 432 б.

 

 


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 85-том. Тарихи аңыздар (VІ-ХVІ ғасырлар).- Астана: Фолиант, 2012.- 416б.

 


82.3(5Қаз)/Б12   

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 86-том. Тарихи аңыздар (ХVІІ-ХVІІІ ғасырлар).- Астана: Фолиант, 2012.- 448 б.

 

 


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 87-том. Тарихи аңыздар XVIII ғасырлар.- Астана: Фолиант, 2012.- 432б.


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 88-том. Тарихи аңыздар ( XIX ғасыр).- Астана: Фолиант, 2012.- 432б.

 


82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 89-том. Аңыздық жырлар.- Астана: Фолиант, 2012.- 432б.

 


83.3(5Қаз)/А39

Алаштың Ақселеуі [Мәтін]: Ақселеу Сейдімбектің өмірі мен шығармашылығы / Құраст.П.Өтепова.- Астана: Фолиант, 2012.- 440 б.: фотосурет 48 бет. 

82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 90-том - 91-том. Ғұрыптық фольклор.- Астана: Фолиант, 2012.- 432б.

 

83.3(5Каз)/Е80

Есим, Г.
Хаким Абай
[Текст] / Гарифолла Есим.- Астана: Фолиант, 2012.- 384 с.

 

83.3(5Қаз)/Е86

Есім, Ғ.
Хакім Абай [Мәтін] / Ғарифолла Есім.- Астана: Фолиант, 2012.- 400 б.


82.3(5Қаз) / Қ17

Қазақ афоризмдері (Ақыл -ой антологиясы: бағзыдан-бүгінге дейін) [Мәтін] / Құрастырушы Е.Шаймеренұлы.- Алматы: Алматыкітап, 2012.- 320 б.

 


82.3(5Қаз) / Қ19

Қазақтың батырлық жырлары [Мәтін] = Казахские героические эпосы = Kazakh heroic epos: Жинақ.- Астана: Мақсат, 2011.- 110 б.

CD 114

 


83.3(5Қаз) / М39

Медетбек, Т.

Күретамыр [Мәтін] / Темірхан Медетбек.- Алматы: Білім, 2012.- 464 б.

 


82.3(5Қаз) / О-65

Оразаева, Ф.К.

Әбубәкір Диваев - фольклорист [Мәтін] / Флора Кәсенқызы Оразаева.- Алматы: Білім, 2012.- 192 б.

 


83.3(5Қаз) / К93

Күмісбаев, Ө.

Алтын қазық [Мәтін]: Зерттеу мақалалар / Өтеген Күмісбаев.- Алматы: Қайнар, 2012.- 512 б.

 


83.3(5Қаз)я6 / Ш48

Шерхан Мұртаза [Мәтін]: Фотоальбом.- Алматы: Өнер, 2012.- 168б.

 


83.3(5Қаз) / Ғ14

Ғабит Мүсірепов туралы естеліктер [Мәтін] / Құрастырушы және суреттерді мұрағаттан жинақтаған: Сұлтан Оразалы.- 2-бас.- Алматы: Алаш жолы, 2012.- 592б.

 

 


82(5Қаз) / Ә52

Әлем халықтарының мақал-мәтелдері [Мәтін] / Ауд. Мұзафар Әлімбаев, Құрастырған: Өтебай Тұрманжанов.- Алматы: Балауса, 2012.- 352 б.


82.3(5Қаз-Рус) / К84

Кун, Н.А.

Ежeлгі Греция мифтері мен аңыздары [Мәтін] / Н.А. Кун; Ауд. Сарбас Ақтаев.- Алматы: Балауса, 2012.- 480 б.


83(5Каз) /  С21

Сатпаева, Ш.К.

Собрание сочинении в пяти томах [Текст]. ІV том. Веяние времени: Статьи / Шамшиябану Канышевна Сатпаева.- Астана: Елорда, 2012.- 408 с.


83.3(5Қаз) / Е65

Ергөбек, Қ.

Қарасөз [Мәтін]: Қазақ прозасы туралы ойлар / Құлбек Ергөбек.- Алматы: Ел-шежіре, 2013.- 600 б.

 


83.3(5Қаз) / Е65

 

Ергөбек, Қ.

Сарасөз [Мәтін]: Әдебиеттану, сын әлемі / Құлбек Ергөбек.- Алматы: Қазақстан, 2013.- 572 б.

 


83.3(5Қаз) / Қ44

Қасқабасов, С.

Алтын жылға [Мәтін]: Зерттеулер мен мақалалар / Сейіт Қасқабасов.- Алматы: Жібек жолы, 2013.- 520 б.

 

 


83.3(5Қаз) / С26

Сахариев, Б.

Шығармалары [Мәтін] / Баламер Сахариев; Құрастырған Д. Әшімханұлы.- Алматы: Ел-шежіре, 2013.- 400 с.

 

 


82.3(5Қаз) / Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 1-том - 90-том.- Астана: Фолиант, 2004.-2012. (Мәдени мұра).

 

 


83.3(5Қаз)/К24

Кәкішев, Т.

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 4-том - 6-том / Тұрсынбек Кәкішев.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 384б.

 


 

83.3(5Қаз)/Н 86

Нұрқатов, А.

Шығармалары [Мәтін]. Т.1 – Т.5 / Айқын Нұрқатов.- Алматы: Ана тілі, 2013.- 384 б.

 


83.3(5Қаз)/С 28

Сәтбаева, Ш.Қ.

Бес томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 5-том. Уақыт шуағы. Шакарим Кудайбердиев / Шәмшиябану Қанышқызы Сәтбаева; Құраст.: Тілепов Ж., Ментекбаева А., Батырбеков Е.- Астана: Елорда, 2013.- 480 б.


83.3(5Қаз)/М14

Майлин, Б.

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 12-том – 13-том. Құжаттар, деректер, пікірлер / Бейiмбет Майлин; Құрастырған Т.Бейісқұлов.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 384 б.

 


83.3(5Қаз)/С32 Сейфуллин, С.

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 12-том / Сәкен Сейфуллин.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 408 б.

13-том / Сәкен Сейфуллин.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 384 б.

 


 

82.3(5Қаз)/Б12

Бабалар сөзі: Жүз томдық [Мәтін]. 93-том. Магиялық фольклор.- Астана: Фолиант, 2013.- 432б.


 

81.2(5Қаз)/Қ77

Құрманбайұлы, Ш.

Қазақ тіліндегі қысқарған сөздер [Мәтін]: (2008-2012 жылдардағы баспасөз материалдары бойынша) / Шерубай Құрманбайұлы.- Алматы: Баспалар үйі, 2013.- 296 б. 

 


Отдых для всех